Pumpemodul AS

Pumpemodul AS har utviklet en ny standard for avløpspumpestasjoner.

Firmaet Pumpemodul AS er opprettet i 2016 og jobber med utvikling og salg av pumpestasjoner for avløp. Prototypen av stasjonen er produsert og testet på kommunens avløpsnett i Farsund kommune i perioden 2017-2018. En stasjon er i drift på kommunens nett i Vestbygda siden april 2019 og benyttes for visninger.

Siden høst 2021 er flere Pumpemoduler i drift i Sør-Norge. Visning kan avtales med Pumpemodul.

Nøkkelpersoner i Pumpemodul AS er:

Arne Marthinsen

Berber Korf

Hans Kristian Larsen

Bilde av Arne Marthinsen
Bilde av Berber Korf
Bilde av Hans Kristian Larsen

Administrativ leder i Pumpemodul AS. Han har allsidig og mange års erfaring fra industribransjen som daglig leder for Einar Øgrey Farsund AS.

Prosjektingeniør og ansvarlig for salg og videreutvikling. Hun har jobbet 11 år som avd. ingeniør i Farsund kommune med ansvar for ledningsnett for vann & avløp. I den perioden har hun vært prosjektleder for fornyelse og rehabilitering av flere pumpestasjoner. I tillegg jobber hun med damsikkerhet og er VTA for dammer i Lyngdal og Mandal kommune.

Utvikler av stasjonen og deleier av Pumpemodul AS. Han jobber til daglig som driftsoperatør for ledningsnettet for vann og avløp i Farsund kommune. Han har mange års erfaring i vannbransjen og industrivirksomhet.


Pumpemodul AS er plassert i kontorene til Einar Øgrey Farsund AS. All produksjon for pumpestasjonen foregår i Øgrey sine lokaler, der Øgreys kvalitetssikringssystem legges til grunn for arbeid som foregår. Verkstedet er sertifisert etter ISO 9001 og 14002.

Pumpemodul AS samarbeider med Lister automasjon AS (tidlige AURO Lister) som har utviklet styringssystemet.

Pumpemodul AS er medlem av Norsk Vann og Vannklyngen. Norsk Vann har en egen side om HMS.

Pumpemodul AS var en av utstillere i den norske paviljongen på IWA konferanse i København i 2022. Vi fikk besøk av den norske ambassadøren i Danmark (bilde). Vi har ofte utstilling på VA dagene og driftsoperatørsamlinger rundt omkring i landet. Pumpemodul AS holdt presentasjon og vant pris for beste utstiller på VA dagene på Sørlandet i 2023.

Videreutvikling av Pumpemodulen i 2021-2023 har vært støttet av Innovasjon Norge og SkatteFUNN.


Bilde: Berber på messe Bilde: Hans og Berber på messe Bilde: IWA messe

Publisitet

Les mer om oss i følgende artikler:

Lister nyskaping

Aurskog-Høland kommune

VA nytt 1

VA nytt 2

Og i Lister 24 (kun med abonnement)

https://www.lister24.no/nyheter/i/G3dlrx/hele-denne-og-neste-uke-skal-gaa-med-anleggsarbeid
https://www.lister24.no/nyheter/i/pWG9Oj/lokalt-firma-vil-satse-internasjonalt
https://www.lister24.no/nyheter/i/LnWwpx/har-inngaatt-avtale-om-utviklingsprosjekt
https://www.lister24.no/nyheter/i/2G5pGl/jobber-videre-med-utvikling
https://www.lister24.no/nyheter/i/jdQ00w/faar-med-seg-korf-paa-laget
https://www.lister24.no/nyheter/i/703pKK/markedet-er-enormtPumpemodul AS

Postboks 136

4552 Farsund

Org nr: 917 965 188

Kontor: Lundeveien 171

4550 Farsund

E-post: post@pumpemodul.no

Prosjekt ingeniør:

Berber Korf

Tel: (+47) 94 50 22 15

E-post: bmk@pumpemodul.no

Følg oss på