Beskrivelse og HMS

Pumpemodul AS har utviklet en ny standard for avløpspumpestasjoner


Pumpestasjon er under bakkenivå i operativ stilling.

Den aktive delen av pumpestasjonen kan heves over bakkenivå i sin helhet for vedlikehold.

 • Tørroppstilte pumper
 • Er en del av et lukket rørnett
 • Pumpesump tømmes fullstendig under hver pumpesyklus
 • Konstruert med flenskoblinger for til- og frakobling av stasjonen
 • All styring og elektronikk er montert i samme konstruksjon
 • Alle ventiler og funksjoner fjernbetjenes gjennom driftsovervåkning
 • Beregnet for bruk på det offentlige nett
Bilde: Vedlikehold testlokasjon Farsund Bilde: Driftsstilling Farsund

Pumpestasjonen er lik en tradisjonell pumpestasjon med tørroppstilte pumper og overbygg.

 • Ingen bygg over pumpestasjonen
 • Gunstig for bruker: lavere driftskostnader, mindre behov for ettersyn og oppfølging
 • Ingen strømforbruk i og vedlikehold av overbygg
 • Utviklet for bruk i norsk klima
 • Aktuell for flomutsatte områder (kan driftes under vann)
Bilde: understell Bilde: understell

Pumpestasjonen er usynlig og lukt- og støyfritt under vanlig drift.

Den er perfekt på steder "der det ikke er plass".

 • Kun kumlokk er synlig.
 • Lett å integrere i tettsteder og bymiljø
 • Kumlokk tåler trafikkbelastning
 • Kumlokket kan tilpasses alle typer dekke (eksempelvis brostein, gress og asfalt)
Bilde: driftsstilling Bilde: kumlokk

Pumpestasjonen er utviklet av driftsoperatør med lang erfaring fra vann- og avløpsbransjen.

 • Patentert løsning
 • Stasjonen faller under og merkes med CE-merket etter kravene fra forskrift om maskiner
 • Til både kommuner og private aktører
 • Driftes gjennom driftsovervåkning
 • Overvåkes visuelt med kameraer inne i stasjonen
 • Vedlikehold/service planlegges utført en gang i året
 • Testkjørt i verksted og kvalitetssikret før leveranse
 • Leveres i et kolli, enkel installasjon på nettet
Bilde: vedlikehold pumpe Bilde: sump, kamera Bilde: maskinrom, kamera

HMS

Arbeid med avløp medfører økt risiko for alvorlige helseproblemer og uhell. Hovedårsaken er eksponering for hydrogensulfid (H2S) og sykdomsfremkallende elementer som bakterier og virus ved kontakt med avløpsvannet og gjennom aerosoler i luften. For eks. har forskere påvist at covid-19-viruset lever i 21 dager i avløpsvann. Direkte kontakt med avløpsvannet er derfor farlig for driftsoperatørene.

I Norge er det mer enn 10.000 pumpestasjoner for avløp i offentlig eie. Eldre pumpestasjoner har ofte dårlige HMS-forhold for driftsoperatørene. Nyere pumpestasjoner har store anleggskostnader for å ivareta HMS-krav for driftspersonell.

Med sin unike design er Pumpemoduls pumpestasjoner kostnadseffektive og vedlikeholdsvennlig, og har bedre HMS forhold for driftsoperatørene.


Bedre arbeidsmiljø

Opplæring

Pumpemodul har god erfaring med opplæring av driftsoperatører. Der er eneklt å drifte stasjonen. Stasjonen leveres med vanlige FDV-informasjon, inklusiv vedlikeholdsinstruks og en kort, punktvis brukerinstrukt for heving/senking av stasjonen.


Fordeler for ytre miljø

Bilde: vedlikehold Bilde: befaring Bilde: vedlikehold Bilde: opplæring
Pumpemodul AS

Postboks 136

4552 Farsund

Org nr: 917 965 188

Kontor: Lundeveien 171

4550 Farsund

E-post: post@pumpemodul.no

Prosjekt ingeniør:

Berber Korf

Tel: (+47) 94 50 22 15

E-post: bmk@pumpemodul.no

Følg oss på